Giỏ hàng: 0đ (0)

Chính sách giao nhận

Vận chuyển

- Bên Bán chịu trách nhiệm thu xếp phương tiện vận chuyển và chịu phí vận chuyển để vận chuyển Hàng hóa đến địa điểm do Bên Mua chỉ định.

- Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển đến [nhà máy] của Bên Mua sẽ do Bên Bán chịu [ theo thỏa thuận]. Chi phí bốc vác mỗi bên chịu một đầu.

- Hàng hoá chỉ được xem là đã được Chấp nhận chính thức bởi Bên Mua khi người nhận hàng của Bên Mua xác nhận rõ số lượng và chất lượng hàng hoá tại địa điểm giao hàng đã được chỉ rõ trong Đơn đặt hàng, kiểm kê và tiếp nhận Hàng hoá theo đúng quy trình của Bên Mua.