Giỏ hàng: 0đ (0)

Rổ chữ nhật

Mã sản phẩm:
534
Kích thước: 
245 x 170 x H 70 mm
Price: 
No votes yet

Thông tin sản phẩm

RỔ CHỮ NHẬT

Mã sản phẩm: 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539

Kích thuớc (mm): 534: 245 x 170 x H 70 
                              535: 285 x 200 x H 73 
                              536: 330 x 225 x H 75 
                              537: 380 x 260 x H 90 
                              538: 432 x 292 x H 100 
                              539: 495 x 330 x H 115
Nguyên liệu: PP chính phẩm

Màu sắc:                               .... ..