Giỏ hàng: 0đ (0)

Thau Tròn

Mã sản phẩm:
215
Kích thước: 
Ø 460 x H 150 mm
Price: 
No votes yet

Thông tin sản phẩm

Thau tròn

MS: 336. KT:  Ø 620 x H 216 mm

MS: 218. KT:  Ø 500 x H 185 mm

MS: 215. KT:  Ø 460 x H 150 mm

MS: 251. KT:  Ø 400 x H 130 mm

MS: 250. KT:  Ø 350 x H 110 mm

MS: 248. KT:  Ø 300 x H 100 mm

MS: 309. KT:  Ø 280 x H 90 mm

Nguyên liệu: nhựa PP chính phẩm.

Màu sắc: