Giỏ hàng: 0đ (0)

Ky rác

Mã sản phẩm:
kyrac
Kích thước: 
310 x 300 x H650 mm
Price: 
No votes yet

Thông tin sản phẩm

Màu sắc:              

Ky rác nhỏ: 250 x 230 x 650 mm

Ky rác lớn:  310 x 300 x 650 mm