Giỏ hàng: 0đ (0)

Thùng rác lật

Mã sản phẩm:
356
Kích thước: 
400 x 275 x 590 mm
Price: 
Average: 4 (1 vote)

Thông tin sản phẩm

Màu sắc:         

Thùng rác lật nhỏ: 250 x 170 x 370 mm . Code: 354

Thùng rác lật trung: 325 x 225 x 485 mm . Code: 346

Thùng rác lật lớn: 400 x 275 x 590 mm . Code: 356